Χορηγία της Intermachinery στο 10ο Διεθνές Συνέδριο Διαχείρισης Οργανικών Αποβλήτων